FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Zapytanie ofertowe z dn. 09.03.2020

Informacje o ogłoszeniu – klik

Zapytanie ofertowe po aktualizacji z dnia 09.03.2020

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy – klik

…………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co umożliwiło nam stworzenie warunków na najwyższym – światowym poziomie.