UWAGA!!! NOWE ZASADY

1. Przed przyjazdem na rehabilitację/konsultację –  z pacjentem i/lub jego opiekunem zostanie przeprowadzona ankieta medyczna w kierunku COVID-19 oraz omówione zostaną szczegóły dotyczące przyjęcia, w szczególności godzina przyjęcia. Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się „Regulaminem Pobytu w czasie COVID” oraz „Oświadczeniem” – dokumenty dostępne na stronie internetowej. Konieczne jest przesłanie podpisanego Oświadczenia przez przyjazdem na turnus rehabilitacyjny w formie skanu lub zdjęcia.

2. Pacjenci przyjmowani są do Centrum Neurorehabilitacji o umówionych godzinach.  Proszę ich w miarę możliwości ściśle przestrzegać, o każdych zmianach proszę zawiadomić personel.

3. Po dotarciu na teren Centrum Neurorehabilitacji Pacjenci zobligowani są zawiadomić o swoim przybyciu personel telefonicznie pod nr tel. 885 045 554 lub 882 911 293 i czekać na osobę przyjmującą na zewnątrz placówki. Pod żadnym pozorem proszę nie wchodzić na teren placówki!!!

4. Pacjenci oraz ich opiekunowie, którzy zawiadomili o przybyciu, zostaną poddani badaniu testem IgM/IgG w kierunku COVID-19 jeszcze przed wejściem na teren placówki, przez personel do tego przeszkolony. Miejsce badań znajdować się będzie na zewnątrz budynku w przeznaczonym do tego namiocie.

5. W trakcie oczekiwania na wynik testu zostanie ponownie przeprowadzona ankieta medyczna w kierunku COVID-19, oraz przedstawiony zostanie „Regulamin Pobytu na terenie ośrodka w czasie COVID”.

6. Jeżeli wynik testu będzie ujemny- wówczas personel do tego przeznaczony wprowadzi pacjenta lub pacjenta wraz z opiekunem na teren placówki, do miejsca docelowego pobytu. W przypadku zaś, gdy wynik testu będzie dodatni u pacjenta lub jego opiekuna pacjent wraz z opiekunem będą zobligowani bez żadnych roszczeń opuścić teren centrum Neurorehabilitacji i nie zostaną przyjęci na turnus rehabilitacyjny.

PLIKI DO POBRANIA:

Dane Osobowe -Ankieta COVID-19

OŚWIADCZNIE TEST NA COVID

Regulamin na czas COVID