FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co umożliwiło nam stworzenie warunków na najwyższym – światowym poziomie.

Dofinansowanie z funduszy europejskich