WARUNKI PRZYJĘCIA I REZERWACJI

REZERWACJA

Regulamin rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego w Centrum Neurorehabilitacji im. Prof. Jana Talara przy Domu Seniora „Gołębi Dwór”

I.  Zasady rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego
1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją Regulaminu zasad rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego określonych poniżej.
2. Rezerwacji dokonać można telefonicznie pod nr tel. 882 911 293 , 885 045 554  lub osobiście w siedzibie Centrum Neurorehabilitacji im. Prof. Jana Talara przy Domu Seniora „Gołębi Dwór”, bądź drogą mailową na adres maciej@golebidwor.pl .
3. Rezerwacja uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym potwierdzeniu jej przyjęcia przez pracownika Centrum Neurorehabilitacji im. Prof. Jana Talara przy Domu Seniora „Gołębi Dwór” oraz z chwilą wpłacenia przez dokonującego rezerwacji zadatku.
4. Zadatek, o którym mowa w pkt 3 wynosi 30 % wartości 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego i należy go wpłacić w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego przelewem na rachunek bankowy 98 8300 0009 0000 1305 2000 0010
II. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zadatku
1. Rezygnacja z pobytu, wymaga pisemnego zgłoszenia, przekazanego pocztą, drogą mailową lub faksem.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego wpłacony przez rezerwującego zadatek polega zwrotowi w terminie 7 dni.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu w terminie poniżej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego wpłacony przez rezerwującego zadatek nie podlega zwrotowi.